[X] Strona Horyzont.net wykorzystuje pliki cookies!
Strona Horyzont.net wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Horyzont.net przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Szybki kontakt

Szybki kontakt

+48 61 8582255

  Pytanie do działu handlowego  VoIP – Pytania

  Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące telefonii VoIP.

  Pytania Techniczne

  Jakie są wymagania dotyczące łącza internetowego do prawidłowego funkcjonowania telefonii internetowej?

  Dla prawidłowego funkcjonowania telefonii internetowej wymagane są następujące parametry łącza internetowego – w przeliczeniu na jedną rozmowę telefoniczną:

  – stałe pasmo transmisyjne ok. 55 kilobitów na sekundę, liczone w obydwu kierunkach połączenia – liczone przy wykorzystaniu kodeka głosowego 726.32,
  – opóźnienie transmisji nie większe niż 100ms,
  – utrata pakietów na poziomie nie większym niż 2%,
  – transmisja minimum 100 pakietów na sekundę

  Czy powszechnie dostępne usługi dostępu do Internetu są w stanie sprostać wymaganiom VOIP?

  Większość obecnie dostępnych usług dostępu do Internetu zapewnia bezproblemową komunikację VOIP. Usługę testowano i działa ona poprawnie z usługami dostępu do Internetu: Neostrada, InternetDSL, Net24, BDI, ICPnet. Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość połączeń w powyższych usługach jest gwarancja pasma na potrzeby usług VOIP. W przypadku intensywnego jednoczesnego korzystania z zasobów Internetu i usług telefonii internetowej zalecamy stosowanie routerów realizujących funkcje QoS (Quality of Service), która pozwala zwiększyć priorytet pakietów realizujących połączenie telefoniczne nad np. pocztą elektroniczną.

  Czy w czasie wykonywania połączeń VOIP połączenie z Internetem jest dostępne?

  W czasie wykonywania połączeń VOIP możliwe jest korzystanie z Internetu, jednak trzeba liczyć się z tym, że szybkość połączenia nieznacznie spadnie – o taką prędkość, jakiej wymaga do poprawnej pracy urządzenie VOIP. W przypadku pobierania lub wysyłania dużych plików możliwe będzie chwilowe obniżenie jakości połączenia telefonicznego. Można temu zapobiec, stosując router z gwarancją przepustowości lub zestawiając osobne połączenie do Interneu wyłącznie na potrzeby VOIP, co zalecamy przy większej ilości jednoczesnych użytkowników usługi.

  Czy do uruchomienia usługi telefonii VOIP wymagany jest publiczny adres IP?

  Do pracy urządzenia VOIP nie jest wymagany publiczny adres IP. Możliwe jest używanie go za pośrednictwem prywatnych (nieroutowalnych) adresów IP. Urządzenia do obsługi telefonii internetowej obsługują adresowanie IP za pomocą adresów przydzielanych dynamicznie (DHCP) lub statycznie.

  Posiadam łącze internetowe w technologii ADSL zakończone modemem z interfejsem USB – czy w takiej sytuacji będzie możliwe korzystanie z usługi VoIP?

  Jest to możliwe po zainstalowaniu, zamiast dotychczasowego modemu USB, routera z interfejsem Ethernet, do którego podłączone zostanie urządzenie VOIP, a na osobnym porcie Ethernet komputer. Jeżeli komputer, do którego dotychczas był wpięty modem USB, nie posiada karty sieciowej Ethernet, to konieczne będzie również zainstalowanie w nim takiej karty.

  Czy w sieci w której jest zainstalowany firewall wymagane będą zmiany jego konfiguracji – otwarcie określonych portów?

  Konieczne będzie otwarcie portów protokołów TCP i UDP o numerach 5060 i 5061 dla adresu IP przypisanego do urządzenia VOIP.

  Czy możliwe jest podłączenie do terminala VOIP faksu i korzystania z telefonii internetowej do wysyłania i odbierania faksów?

  Ze względu na dużą wrażliwość transmisji faksowej na jakość połączenia telefonicznego, wysyłanie i odbieranie faksów przez terminal VOIP może być utrudnione. Zainteresowanych odbieraniem i wysyłaniem faksów zapraszamy do zapoznania się z ofertą usługi faksu wirtualnego.

  Czy możliwe jest wykonywanie połączeń do osób nie posiadających podłączenia do systemu VOIP – stacjonarnych i komórkowych sieci telefonicznych?

  Tak. Usługa VOIP umożliwia wykonywanie rozmów wysokiej jakości do wszystkich abonentów telefonii stacjonarnej i komórkowej na świecie.

  Czy do wykonywania połączeń telefonicznych konieczne jest, aby był włączony komputer?

  Nie. W odróżnieniu od komunikatorów głosowych typu Skype czy Tlen, do wykonywania połączeń telefonicznych w oparciu o naszą usługę nie jest potrzebne uruchamianie komputera – połączenia wykonywane są za pomocą zwykłego analogowego telefonu podłączonego do odpowiedniego urządzenia.

  Pytania Finansowe

  Jak naliczane są opłaty za wykonywane połączenia?

  Opłaty za połączenia naliczane są za każdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w cenniku połączeń.

  Usługa naliczania sekundowego za połączenia dostępna jest bez dodatkowych opłat.

  W systemie telefonii internetowej inicjalizacja połączenia jest bezpłatna.

  Od kogo Abonent usługi VOIP otrzymuje fakturę za wykonane połączenia?

  Wystawcą faktury i stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest firma Horyzont Technologie Internetowe z siedzibą w Poznaniu, ul. Tomasza Zana 21a 60-691 Poznań.

  Czy w bilingu wykazywane są połączenia bezpłatne pomiędzy terminalami VOIP?

  Tak. Połączenia te są wykazywane jako zwykłe połączenie, z podaniem czasu trwania połączenia z dokładnością do 1 sekundy i opłatą za wykonanie połączenia w wysokości 0.00 PLN.

  Czy możliwe jest ustawienie limitu kwotowego na połączenia wychodzące?

  Tak. Limit kwotowy dotyczy wszystkich terminali aktywowanych w ramach danej umowy abonenckiej. Umożliwia to nadzorowanie wykorzystania usługi VOIP poprzez określenie kwoty za wykonane połączenia po przekroczeniu, której zostanie wysłany e-mail z informacją bądź usługa zostanie automatycznie zablokowana.

  Pytania Administracyjne

  Czy do działania usługi VOIP konieczne jest wykupywanie numeru telefonicznego w sieci stacjonarnej?

  Nie jest to wymagane dla poprawnego działania usługi. Minusem tego rozwiązania będzie brak identyfikacji numeru podczas wykonywania połączeń z terminala VOIP oraz brak możliwości zadzwonienia do użytkownika usługi VOIP z „zewnątrz”. Zaletą własnego numeru telefonicznego jest możliwość całkowitej rezygnacji z usług dotychczasowego dostawcy telefonii stacjonarnej lub obniżenie abonamentu za jego usługę do minimum niezbędnego do funkcjonowania łącza internetowego.

  Czy decydując się na usługę VOIP w sytuacji podłączenia do Internetu przez usługę typu DSL (Neostrada, InternetDSL, Net24) mogę zrezygnować z utrzymywania linii i numeru telefonicznego u dotychczasowego operatora?

  Niestety do funkcjonowania powyższych usług wymagane jest posiadanie aktywnej linii telefonicznej. W takich sytuacjach polecamy uruchomienie usługi dostępu do Internetu przez dostawcę alternatywnego (telewizja kablowa, sieć osiedlowa), który będzie w stanie zagwarantować odpowiednie parametry transmisji.

  Czy możliwe jest używanie terminali VOIP w innych miastach / krajach?

  Jest to możliwe po uzyskaniu w tych lokalizacjach dostępu do Internetu o wymaganej jakości. Oznacza to, że podróżując np. do Włoch i uzyskując tam dostęp do Internetu możemy korzystać z urządzenia VOIP na takich samych zasadach jak w Polsce. Dodatkowo po przydzieleniu własnego numeru telefonu w sieci stacjonarnej (np. ze strefy 061) możliwe jest wykonywanie połączeń z Polski na numer terminala VOIP po stawkach rozmów obowiązujących w Polsce. Dla osoby dzwoniącej na terminal VOIP oddalenie geograficzne właściciela terminala nie stanowi różnicy.

  Czy usługa telefonii internetowej jest legalna i zgodna z obowiązującym w Polsce prawem telekomunikacyjnym?

  Usługa telefonii internetowej jest w pełni zgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa telekomunikacyjnego. Horyzont Technologie Internetowe posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia do świadczenia tego typu usług.

  Czy umowa na świadczenie usług telefonii internetowej VOIP wiąże się z koniecznością podpisania umowy na czas określony?

  Nie. Umowa z Abonentem usług telefonii internetowej podpisywana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

  Kto jest właścicielem urządzeń służących do realizowania połączeń za pośrednictwem telefonii internetowej?

  Urządzenia do realizowania połączeń VOIP są własnością Abonenta.

  Czy dopuszczane jest stosowanie urządzeń innych niż wymienione w spisie rekomendowanych urządzeń?

  Tak. Jedynym wymogiem z naszej strony jest poprawna obsługa protokołu komunikacyjnego SIP i możliwość ustawienia czasu ponownej rejestracji (REGISTRY EXPIRES) urządzenia na serwerze SIP na minimum 60 sekund.

  Czy możliwe jest przypisanie do jednego terminala VOIP numerów telefonicznych z kilku stref numeracyjnych?

  Tak. Jest to możliwe. W takim wypadku dzwoniąc na wszystkie te numery z publicznej sieci stacjonarnej będziemy dodzwaniać się do terminala skonfigurowanego do obsługi tych numerów. Trzeba zaznaczyć, że dla połączeń wychodzących możemy ustalić numer tylko z jednej strefy numeracyjnej, który będzie identyfikować się u osób posiadających funkcję identyfikacji połączeń przychodzących (np. w sieciach komórkowych).