[X] Strona Horyzont.net wykorzystuje pliki cookies!
Strona Horyzont.net wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Horyzont.net przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Quick contact

Quick contact

+48 61 8582255

  Sales inquiry  News

  INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

  29.08.2023

  Szanowni Abonenci,

  informujemy, że w dniu 25.09.2023 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. W związku z tym, Usługodawca wprowadza zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telefonii Internetowej.

  Szczegóły dotyczące zakresu wprowadzanych zmian znajdą Państwo w dołączonym poniżej Wykazie zmian w Dokumentacji Abonenckiej. Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 25.09.2023 roku.

  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Usługobiorcom których one dotyczą przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

  Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dostarczone do Horyzont Technologie Sp. z o.o., nie później niż do 24.09.2023 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Horyzont Technologie Sp. z o. o. (ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań).

  W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wskazanie jako powodu wypowiedzenia Umowy „brak akceptacji zmian w dokumentacji” lub równoważne stwierdzenie. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Usługodawcę jako złożone na zasadach ogólnych.

  W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na warunkach promocyjnych na czas określony w trakcie trwania tego okresu, Usługodawcy będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Usługobiorcę Umowy na warunkach promocyjnych.

  Reference

  We are pleased to provide services to the following companies